622 637 231 constgero@gmail.com

Większe plony, niż jare, choć w niektórych latach zawodzą, zwłaszcza jęczmień ozimy. Biorąc pod uwagę powierzchnię uprawy i uzyskiwane plony, największe zbiory ziarna   uzyskuje się z uprawy kukurydzy (przeciętnie 1100 mln t), a następnie (zbliżone ilości) z pszenicy i ryżu (po 760 mln t). Wynika stąd, iż największe plony daje kukurydza, Darwinex Broker: Recenzja brokera a następnie ryż i pszenica. W Polsce powierzchnia zasiewów zbóż wynosi przeciętnie 7,5 mln ha, zaś ich udział w strukturze zasiewów nieco ponad 70  proc. Produkcja i konsumpcja płodów rolnych ze względu na różnice klimatyczne i ekonomiczne poszczególnych regionów, jest zróżnicowana pod względem rozmieszczenia geograficznego.

Brona wirnikowa czy agregat bierny?

Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.

Rosja: Ekspert ostrzega przed możliwym spadkiem produkcji słonecznika

Konsumpcja ma być większa od produkcji, co może podnieść ceny. Jak zauważa Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ubiegły sezon minął pod znakiem pandemii koronowirusa i jego wpływu na gospodarkę. Na rynku zbóż skutkowało to większym popytem na produkty zbożowe, co przełożyło się na ceny ziarna. Dodatkowo obostrzenia covidowe spowodowały utrudnienia w transporcie i wzrost cen przewozów. W Indiach sprzyjająca pogoda i opłacalne ceny powodują wzrost obszaru pszenicy w 2024 r.

Polska Wieś 2024 – raport o stanie wsi. Najważniejsze tezy z 20-lecia w UE

Trzeba zauważyć, że sytuacja w bilansie zbóż paszowych (zapasy wzrosną r/r) zdecydowanie różni się w stosunku do bilansu pszenicy i ryżu (w obu przypadkach zapasy spadną r/r). Światowa produkcja kukurydzy została oszacowana przez USDA na poziomie wyższym o 7,4% r/r. Wyższa będzie przede wszystkim podaż w Brazylii (o 37,2% r/r) oraz na Ukrainie (+25,4% r/r).

Jak chronić rośliny z wykorzystaniem dronów?

Większość obniżek w tym miesiącu wynika z pogorszenia się perspektyw dla światowej produkcji pszenicy, przy obecnie ustalonej na poziomie 781,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż oczekiwano w lipcu. Na tym poziomie światowa produkcja spadnie o 2,6 proc. Rok do roku, ale nadal będzie to drugi co do wielkości wynik w historii. Korekty w dół prognoz produkcji dla Kanady i Unii Europejskiej w związku z utrzymującą się suszą, która ograniczyły plony. Odpowiadały one za znaczną część spadku w tym miesiącu.

Zbiory zbóż ogółem mogą zmaleć natomiast o 3% r/r, co wskazuje na wzrost krajowych zbiorów kukurydzy. Uzyskujemy natomiast niższe plony – przeciętnie 70 proc. Średniej UE, co wynika także z gorszych warunków klimatyczno-glebowych. W Polsce największe plony ziarna uzyskuje się z  kukurydzy (6,5 t/ha), następnie pszenicy (4,7 t) oraz zbliżone z jęczmienia i pszenżyta (3,75 t). Formy ozime zbóż dają przeciętnie o 25 proc.

Niestety nie było możliwości nawet krótkiej przejażdżki. Zestawienie informacji na temat zbóż („Cereals dashboard”) (PDF) zawiera informacje na temat krajowych i europejskich rynków zbóż, m.in. Importu, eksportu, cen i produkcji. Polski eksport zbóż utrzymywał wysoką dynamikę w ostatnich miesiącach. W 2q21 wartość sprzedaży zagranicznej zwiększyła się o 11,6% r/r (vs +15,7% r/r w 1q21) przy spadku wolumenu o 2,9% r/r. Z jednej strony zmalał polski eksport pszenicy (-10,4% r/r vs -14,8% r/r w 1q21), z drugiej strony istotnie zwiększyła się sprzedaż kukurydzy (2,4-krotny wzrost vs +50% r/r w 1q21).

Nie zabrakło też charakterystycznego dla tej marki emblematu ducha, który pojawia się w wielu miejscach samochodu. Siedziba Koenigsegga w Ängelholm znajduje się w miejscu, które wcześniej było siedzibą szwedzkich służb powietrznych, tzw. Myśliwce było słychać z daleka, ale mało kto był w stanie je dostrzec, stąd taki przydomek. Gdy von Koenigsegg przejął hangary i pas startowy, obiecał, że będzie umieszczał symbol eskadry na każdym wyprodukowanym samochodzie. Samochód przy kontakcie na żywo wręcz onieśmiela. Imponuje zarówno pieczołowitym przywiązaniem do detali, jak i wysokim poziomem wykonania.

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył w maju globalne prognozy zbiorów zbóż paszowych (-3 mln ton – m/m). Jednocześnie szacowane zbiory pszenicy wzrosły o symboliczne 0,3 mln ton, a ryżu o 1,8 mln ton w stosunku do kwietniowej prognozy. Dużą rolę w kształtowaniu cen zbóż na rynkach międzynarodowych odgrywają giełdy towarowe oferujące kontrakty terminowe. Wpływ na krajowe ceny zbóż mają przede wszystkim notowania na giełdzie MATIF, ale także wojna w Ukrainie, dobre prognozy zbiorów zbóż na świecie oraz duża konkurencja na rynkach zbytu – skomentował Wroński.

Można tu znaleźć wiele informacji na temat chorób oraz szkodników pojawiających się w polskich uprawach, jak również porady w zakresie terminów przeprowadzania poszczególnych zabiegów agrotechnicznych. Niestety branża roślinna musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, zarówno agrometeorologicznymi, jak susza czy gradobicia, jak również geopolitycznymi, jak import zbóż z zagranicy. Na naszym portalu można znaleźć również najświeższe informacje na temat aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, w tym wyniki notowań na światowych giełdach, w tym MATIF, CBOT i WCE. Wroński zwrócił uwagę, że zboże to nie tylko surowiec do produkcji żywności, ale przede wszystkim pasza dla zwierząt. Ponadto zboża wykorzystywane są w przemyśle gorzelnianym czy do produkcji bioetanolu. Zaś eksportowana jest tylko nadwyżka zbóż.

Wynosiły średnio 975 zł/t i były o 36 proc. Niższe niż przed rokiem, a kukurydzy zł/t, o 39 proc. Prognozowane zmiany wpłyną na ceny. IGC podaje, że te spadały w ostatnich 12 miesiącach, najbardziej w przypadku jęczmienia (-43,7 proc. rdr) i pszenicy (-37,5 proc.). Ceny pszenicy są na poziomie sprzed dwóch lat, dużo niższe są ceny kukurydzy i soi, a dużo wyższe ceny ryżu.

  1. W stosunku do poziomów z otwarcia.
  2. Z kolei notowania cen ryżu wzrosły w styczniu o 1,2 proc., co odzwierciedla duży popyt eksportowy na ryż Indica wyższej jakości z Tajlandii i Pakistanu oraz dodatkowe zakupy ze strony Indonezji.
  3. Wynosiły średnio 975 zł/t i były o 36 proc.

Te obniżki z nawiązką przewyższają oczekiwania dotyczące zbiorów w Kanadzie i Australii, gdzie sprzyjająca pogoda w czasie siewów i opłacalne ceny zachęcają do powiększania obszaru uprawy. Ponadto utrzymująca się korzystna pogoda w Rosji poprawiła perspektywy plonów upraw ozimych i jeszcze bardziej wzmocniła dobre perspektywy produkcyjne tego kraju w 2022 roku. Prognoza światowych zapasów pszenicy na poziomie 320 mln ton pozostaje prawie niezmieniona w porównaniu z grudniem i nadal wskazuje na spadek o 1,1 proc.

Amerykańscy eksperci (USDA) szacują, że globalne zbiory zbóż będą na poziomie blisko 2,3 mld ton, o 2 proc. Wyższym niż w poprzednim sezonie, w UE mln ton, o 1 proc. Wyższym, a w Ukrainie – 57 mln ton, o 3 proc. W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. (tj. styczeń-wrzesień br.) eksport zbóż drogą morską z kraju wyniósł 6,1 mln ton wobec 3,3 mln ton przed rokiem – podkreślił wiceszef KOWR.

Na giełdach światowych notowania zbóż wahają się, ale ceny mają tendencję rosnące. Wiele obaw budzi możliwy konflikt Rosji z Ukrainą. Te dwa kraje odpowiadają za ok. 30 proc.

Prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej mówią o wzroście produkcji zbóż na świecie w tym i przyszłym roku. Nie będzie to przy tym klęska urodzaju. Prognozy mówią, że wzrost ma zaspokoić rosnące potrzeby.

Pod względem powierzchni zasiewów zbóż zajmujemy drugie miejsce (po Francji), zaś pod względem zbiorów trzecie (po Francji i Niemczech) w UE. Poza tym jesteśmy pierwszym w świecie producentem pszenżyta oraz drugim żyta. Światowa powierzchnia zbóż wynosi 723 mln ha, najwięcej uprawia się pszenicy (30,6 proc.), a następnie kukurydzy (26,7 proc.) i ryżu (22,6 proc.). Pozostałe zboża (jęczmień, sorgo, proso, owies, żyto, pszenżyto, gryka) stanowią łącznie 20,1 proc. Minister Siekierski 25 kwietnia br zapytany o wolumen zapasów zbóż, nie był w stanie określić, ile tak naprawdę znajduje się go w magazynach. Teraz już można słyszeć na rynku, że pszenicy nie można kupić.

Jesko ocieka karbonem, z zewnątrz oraz w środku. Nie są to tylko ozdoby, ponieważ prawie wszystko wykonano właśnie z włókna węglowego — oczywiście monokok, a w opcji nawet felgi. Co ważne, zdecydowaną większość elementów Huatai Financial wdraża łączność Itiviti dla Szanghaju-London Stock Connect firma Koenigsegg opracowuje samodzielnie. Na pewno z wyjątkiem zawieszenia, które sygnuje szwedzki Ohlins. Koenigsegg oferuje już hybrydę plug-in (model Gemera), jednak Jesko to czysto spalinowy hipersamochód.

Łatwo jednak znacznie powiększyć tę kwotę. Została ponownie wybrana na szefową Izby Zbożowo-Paszowej, która przypomnijmy, zrzesza ponad 60 podmiotów. Piątkowska w swojej wypowiedzi oceniła aktualną sytuację na rynku zbóż i roślin oleistych, a także powiedziała, co uważa za największy problem. Za dużo ma być też na rynku soi w związku z rekordowymi zbiorami w Brazylii, bo o aż 14 mln ton więcej, niż potrzebne do wykorzystania. Wzrośnie popyt z Argentyny i Azji, ale niżej niż przyrastać będzie podaż. (według IZ-P) cena pszenicy w kontrakcie na marzec 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 288,88 USD/t, a w kontrakcie majowym 2022 także 290,64 USD/t.

Produkcja niektórych produktów rolnych jest zmonopolizowana przez kilka krajów, podczas gdy inne są powszechne na całym świecie. Dla przykładu – Chiny były największym na świecie producentem pszenicy oraz ramii indyjskiej w 2013 i odpowiadały za 96% światowej produkcji ramii oraz 17% światowej produkcji pszenicy. Rankingi producentów produktów cechujących się Trader Sven (Pavel Svantsev)-uczestnik Forex trend bardziej zróżnicowaną dystrybucją geograficzną ulegają częstszym fluktuacjom. Dodał, że przykładem zwiększenia wykorzystania ziarna w kraju jest planowana inwestycja Orlenu, w wyniku której zapotrzebowanie na bioetanol w 2024 r. Metrów sześciennych, co wymagać będzie przetworzenia ok. 2 mln ton zbóż. Powiększy to rynek zbytu dla polskich producentów rolnych.

Przeciętnie w 3q21 ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wzrosły o 26,9% r/r (vs +16,3% r/r w 2q21). Kukurydza paszowa podrożała w analogicznym okresie o 27% r/r (+33,3% r/r w 2q21). Przełom 3q21 i 4q21 przyniósł wzrost cen do rekordowych poziomów w przypadku pszenicy i kukurydzy paszowej (por. wykres).

W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. W Argentynie, po zbiorach dotkniętych suszą w 2023 r., oczekuje się, że produkcja kukurydzy w 2024 r. Odbije się, przy wsparciu dzięki ponadprzeciętnym nasadzeniu i ogólnie sprzyjającym warunkom pogodowym.

IGC przewiduje, że całkowity handel zbożami będzie drugi, po aktualnym sezonie, pod względem wielkości w historii i wyniesie 409 mln t. Pokazowy egzemplarz to jeden z zaledwie 125, jakie powstaną. Oczywiście wszystkie zostały już sprzedane, teraz trwa ich produkcja i poszczególne pojazdy trafiają do klientów (zrealizowano już połowę zamówień). Udało mi się ustalić, że do Polski trafią dwie sztuki Jesko (nazwa modelu pochodzi od imienia ojca szefa marki). Bazowa, już z podatkami, wynosi od 3 mln euro, co w przeliczeniu daje ok. 13 mln zł.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/factorweb/construccionesgero.es/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/factorweb/construccionesgero.es/wp-content/plugins/complianz-gdpr/class-cookie-blocker.php on line 428